Nastavite s narudžbom niže na ekranu. Ukoliko trebate hitno čišćenje ili čišćenje vikendom (cijena usluge se uvećava), izaberite
Tip-Top express

Što trebate pripremiti kako biste bili zadovolji s čišćenjem

Naruči čišćenje

1. Kad i gdje želite čišćenje

Zauzeti dani Odabrani dan