Naručujete li kao privatna osoba ili kao tvrtka?

Nastavite s narudžbom niže na ekranu.

Ukoliko trebate hitno čišćenje ili čišćenje vikendom
(cijena usluge se uvećava), izaberite

Naruči čišćenje

1. Kad i gdje želite čišćenje

Zauzeti dani Odabrani dan
Uneseni termin nemojte smatrati obvezujućim prije potvrde jer možda nije dostupan

Važne informacije za nove korisnike