Uvjeti korištenja web servisa

Opći dio

Molimo Vas da pažljivo pročitate uvjete korištenja web servisa www.tip-top.hr. Prihvaćanjem uvjeta korištenja izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim uvjetima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s uvjetima korištenja, molimo Vas da ne koristite ove stranice. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama www.tip-top.hr primjenjuju se navedeni uvjeti korištenja, kao i svi pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja je naručila čišćenje putem web servisa tip-top.hr.

Web servisom Tip-Top.hr upravlja poduzeće Mediator digital d.o.o.. Krajnji izvršitelji („Kooperanti“) su profesionalni čistači ili drugi uvježbani suradnici koji obavljaju poslove čišćenja u ime i za račun Mediator digital-a d.o.o.

Web servis Tip – Top.hr pruža alat koji povezuje korisnika web servisa Tip – Top.hr kvalificiranim i obučenim profesionalnim čistačima. Poduzeće Mediator digital d.o.o. nije poslodavac profesionalnim čistačima i ne nudi usluge čišćenja. Isto tako, poduzeće Mediator digital d.o.o. putem web servisa Tip-Top.hr posreduje pri naručivanju usluga čišćenja između korisnika i profesionalnog čistača.

Rezervacija termina putem web servisa Tip – Top.hr smatra se narudžbom, u skladu sa zakonom. Rezervirani termin nije obvezujući. Ukoliko odabrani termin nije dostupan, Tip-Top.hr će pravovremeno obavijestiti korisnika i ponuditi alternativni termin.

Uvjeti korištenja poslovanja primjenjuju se za svaku rezervaciju/narudžbu putem online servisa Tip Top.hr.

Nakon rezervacije termina ili slanja narudžbe kupac prihvaća ove Uvjete poslovanja.

Uvjeti korištenja dostupni su na web stranici tip-top.hr. Ovi uvjeti se mogu u svakom trenutku dopuniti novim odredbama, stoga kucima savjetujemo da ih pažljivo pročitaju prilikom svake narudžbe/rezervacije. Na svaku narudžbu primjenjuju se uvjeti poslovanja objavljeni na web stranici u trenutku naručivanja usluge čišćenja. Poduzeće Mediator digital d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti uvjete poslovanja, uz objavu na web stranici.

U slučaju promjene uvjeta korištenja, odnos sa svakim pojedinačnim korisnikom se ravna prema uvjetima koji su vrijedili u trenutku nastanka takvog odnosa.

Predmet čišćenja

Prostori koji mogu biti obuhvaćeni uslugom čišćenja su: stambeni prostori (kuća /stan), poslovni prostori, apartmani i stubišta.

Vrste usluga čišćenja dijele se na: Standard Tip-Top čišćenje i Dodatne usluge.

Standard Tip-Top usluge profesionalnog čišćenja obuhvaćaju: brisanje prašine i paučine sa svih vidljivih površina, usisavanje i pranje podova, pospremanje kreveta, mijenjanje posteljine, brisanje ormara izvana, čišćenje radne površine u kuhinji, brisanje kuhinjskih elemenata izvana, brisanje nape izvana, čišćenje sudopera, čišćenje ploče za kuhanje, čišćenje wc školjke/bidea, čišćenje tuš kade/kade, čišćenje umivaonika, brisanje kupaonskih ormarića i ogledala, iznošenje smeća.

Moguće Dodatne usluge profesionalnog čišćenja su: čišćenje unutrašnjosti hladnjaka, čišćenje unutrašnjosti pećnice, kuhinjskih elemenata i pranje prozora.

U slučaju potrebe za uslugama koje nisu nabrojane, potreban je pristanak web servisa Tip – Top.hr.

Način izvršenja usluge

Profesionalni čistač obavlja posao tj. uslugu čišćenja u ime i za račun poduzeća Mediator digital d.o.o.

Profesionalni čistači, koje web servis Tip-Top.hr povezuje s korisnicima, posao obavljaju samostalno. Korisnik je obavezan profesionalnom čistaču pružiti svu potrebnu pomoć i informacije, kako bi se naručena usluga obavila bez poteškoća. Nadalje, Korisnik je obavezan profesionalnom čistaču omogućiti pristup dogovorenom mjestu čišćenja. Korisnik mora profesionalnom čistaču za izvršenje naručene usluge čišćenja pripremiti svu potrebnu opremu i sredstva za čišćenje. Profesionalni čistač je opremljen s osnovnim paketom opreme. Sadržaj osnovnoga paketa je objavljen na web stranici sevisa Tip-Top.hr.

Korisnik se obvezuje da neće s profesionalnim čistačem sklopiti direktni dogovor o uslugama čišćenja, odnosno bez posredovanja servisa Tip-Top.hr.

Korisnik se obvezuje da će sve potrebne upute za čišćenje (specifikacija lokacije, dodatne želje i zahtjevi, upute vezane za vrijeme čišćenja, način čišćenja) navesti prilikom naručivanja čišćenja.

Profesionalni čistač, kojeg je web servis Tip – Top.hr povezao s korisnikom, po završetku čišćenja ispunjava obrazac obavljenog posla i bilježi sva dodatna zapažanja.

Narudžba usluge

Korisnik je obavezan za svaku narudžbu usluge čišćenja ispuniti online obrazac koji mora biti točan i potpun te sadržavati podatke o mjestu čišćenja, odnosno lokacije na kojoj će usluga biti obavljena (uključujući i kvadraturu nekretnine, koja će biti predmet čišćenja), željeni termin te eventualno opseg dodatnih usluga čišćenja. Provjera dostupnosti odabranog termina vrši se nakon primitka potvrde o uplati narudžbe. Ukoliko odabrani termin nije dostupan, Tip-Top.hr i kupac usuglašuju se oko odabira novog termina.

Korisnik plaća uslugu prilikom narudžbe (kartično plaćanje) ili prilikom obavljenog posla, a na e-mail adresu dobiva račun. Ako korisnik u narudžbi ne navede točne, potpune i istinite informacije, web servis Tip-Top.hr ili izvršitelj samog čišćenja će prikazati stvarno stanje.

Profesionalni čistač kojeg web servis Tip-Top.hr uputi za obavljanje čišćenja zadržava pravo odbiti dodatan opseg posla, ako se zbog toga ne bi mogla držati planiranih rokova.

Otkazivanje narudžbe

Korisnik ima mogućnost otkazivanja svoju narudžbu čišćenja najmanje dva dana prije samog početka čišćenja.

Korisnik može otkazati uslugu čišćenja u potvrdnoj e-poruci ili pisano, na e-mail adresu upit@tip-top.hr. Korisnik dobiva na svoju e-mail adresu potvrdu da je narudžba otkazana.

U slučaju da Korisnik ne obavijesti pravovremeno o otkazivanju usluge ili ne omogući Kooperantu pristup prostoru u zakazanom terminu, Korisnik usluge nema pravo tražiti potpuni ili djelomični povrat novca za uplaćenu uslugu. Tip-Top.hr će u tom slučaju predložiti slobodne termine za istovjetnu uslugu u sljedećih 30 dana od propuštenog termina čišćenja.

Ukoliko bi korisnik htio otkazati narudžbu kasnije, tj. prekasno ili ne otkaže narudžbu, nema osnove za povrat sredstava.

Ugovor za uslugu čišćenja je sklopljen u trenutku prihvaćanja i potvrde narudžbe od strane poduzeća Mediator digital d.o.o.

U skladu s člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača korisnik nema pravo odstupiti od ugovora, jer je usluga čišćenja pokrenuta na temelju korisnikova pristanka i suglasnosti za gubitak prava na povlačenje.

U slučaju da u naručenom/dogovorenom terminu nije moguće izvesti čišćenje, kupac i web servis Tip-Top.hr će se usuglasiti oko alternativnog termina, a o čemu kupac na svoju e-mail adresu dobiva potvrdu da je narudžba zaprimljena.

Promjena narudžbe

Korisnik može mijenjati pojedinosti svoje narudžbe u potvrdnoj e-poruci ili pisano, na e-mail adresu upit@tip-top.hr , najkasnije 48 sati prije samog početka narudžbe, a o čemu dobiva potvrdu na mail. Izmjene narudžbe se obračunavaju u skladu s važećim cjenikom.

Naknadne promjene nije moguće mijenjati.

Cijene

Sve cijene na web servisu Tip-Top.hr izražene su u kunama i to sa svim uključenim porezima.

Uz redovne cijene usluga, Tip-Top.hr pridružuje pravo akcijskih cijena koje vrijede za korisnike tijekom kampanje. Važeće cijene su cijene naznačene u trenutku narudžbe ili one cijene koje su bile na snazi u vrijeme kada je sustav pružatelja zaprimio narudžbu.

Plaćanje usluge čišćenja

Korisnik vrši plaćanje avansno prilikom online plaćanja ili plaćanja općom uplatnicom.

Plaćanje na web servisu Tip – Top.hr moguće je izvršiti kreditnim karticama: Visa, Mastercard i Maestro te preko opće uplatnice/internet bankarstva.

Narudžba se realizira tek kada Mediator digital d.o.o. zaprimi potvrdu o uplati narudžbe. Potvrde o uplati preko internet bankarstva/opće uplatnice moraju biti zaprimljene najkasnije 48 sati prije početka čišćenja, inače se čišćenje otkazuje.

Uplate preko internet bankarstva/opće uplatnice moraju biti zaprimljene najkasnije 48 sati prije početka čišćenja, inače se čišćenje otkazuje.

Web servis Tip – Top.hr pruža sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpuno sigurnu kupovinu. Prijenos osjetljivih osobnih i transakcijskih podataka na web stranici se odvijaju u sigurnom načinu rada pomoću SSL protokola (SecureSocketsLayer). Podatci se kodiraju i prenose na naš server u zaštićenom obliku. Ovaj sustav također sprječava da bilo tko presretne vaše osobne i transakcijske podatke koje šaljete na web stranicu.

Korisnik je dužan provjeriti točnost podataka na računu i eventualne žalbe podnijeti u zakonski propisanom roku. Kasnije primjedbe na račun se neće uzimati u obzir.

Odgovornost korisnika usluge

Korisnik je odgovoran za davanje netočnih, lažnih, nepotpunih ili neaktualiziranih podataka na web stranicama Tip-Top.hr

Korisnik je odgovoran za neispravne ili nepravodobne prigovore ili žalbe na ispostavljeni račun za izvršenje usluge čišćenja.

Korisnik je odgovoran za nabavljanje opreme za čišćenje navedene na web stranici, u trenutku rezervacijskog postupka.

Korisnik je dužan odmah, ali najkasnije u roku od 24 sata nakon završetka čišćenja, obavijestiti servis Tip-Top.hr o eventualnim nedostatcima i nepravilnostima.

NAPOMENA: Ukoliko niste bili prisutni na lokaciji čišćenja pri završetku čišćenja, ne prihvaćamo reklamacije na čišćenje.

Odgovornost web servisa Tip – Top.hr

Poduzeće Mediator digital d.o.o., kao nositelj web servisa Tip-Top.hr, odgovara korisniku za profesionalno, kvalitetno i pravovremeno izvršenje usluge čišćenja u skladu s korisnikovom narudžbom.

Osiguranje od odgovornosti

U cilju zaštite klijenata, „Naručitelj“ je osiguran kod osiguravatelja od odgovornosti poduzeća za slučaj bilo kakve štete uzrokovane prema trećoj osobi (krajnjem korisniku) tj. njegovoj imovini, prilikom čišćenja.

U slučaju nastanka štete povezane s djelovanjem, odnosno izvršenjem usluge profesionalnog čistača, potrebno je da korisnik obavijesti web servis Tip – Top.hr o događaju i oštećenju. Web servis Tip – Top.hr je, u skladu s uvjetima osiguranja, dužan obavijestiti osiguravajuće društvo.

Reklamacije i garancija kvalitete

Sve reklamacije obrađuje administrativni odjel koji je moguće kontaktirati na e-mail adresu upit@tip-top.hr i to radnim danom od 0 do 24 sati. Pisanim prigovorom ili žalbom, vezano za obavljenu uslugu čišćenja, kupac/korisnik mora obavijestiti nositelja web servisa najkasnije u roku 24 sata; odnosno, pisano, putem e-maila na gore navedenu e-mail adresu te kao dokaz za navedene tvrdnje priložiti odgovarajući dokazni materijal.

Korisnik može podnijeti reklamaciju pisanim putem na e-mail adresu upit@tip-top.hr.

Web servis Tip-Top.hr posluje u skladu s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv.

Postupak obrade reklamacije ili pritužbe je povjerljiv te sve reklamacije ili pritužbe rješavaju u najkraćem mogućem roku, najkasnije u roku od 2 radna dana. U slučaju kada je reklamacija korisnika vezana za uslugu čišćenja opravdana, profesionalni čistač kojega je web servis Tip – Top.hr ovlastio za obavljanje usluge čišćenja, obavezan je ispraviti nepravilno odrađen posao u razumnom roku od saznanja da se korisnik opravdano žalio, odnosno u terminu kada mu korisnik omogući ponovni pristup mjestu obavljanja usluge.

Ne prihvaćamo reklamacije na čišćenje ukoliko niste na lokaciji čišćenja pri završetku posla čišćenja.

Viša sila

Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge čišćenja u skladu s općim uvjetima poslovanja. Nastanak više sile izuzima web servis obveza prema uvjetima korištenja, a profesionalne čistače od ispunjenja obveze za vrijeme trajanja više sile, što znači da nisu dužni platiti odštetu zbog nepoštivanja obveza za vrijeme trajanja više sile.

Mjerodavno pravo i mogući sporovi

U slučaju spora strane će ga pokušati riješiti dogovorom.

Svaki odnos između web servisa Tip –Top.hr i korisnika podliježe zakonima Republike Hrvatske.

U slučaju spora između web servisa i korisnika je nadležan sud u Zagrebu.