Uvjeti korištenja web servisa

Opći dio

Molimo Vas da pažljivo pročitate uvjete korištenja web servisa www.tip-top.hr. Prihvaćanjem uvjeta korištenja izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim uvjetima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s uvjetima korištenja, molimo Vas da ne koristite ove stranice. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama web servisa Tip-Top.hr (www.tip-top.hr) primjenjuju se navedeni uvjeti korištenja, kao i svi pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Uvjeti korištenja dostupni su na web stranici tip-top.hr i mogu u svakom trenutku dopuniti novim odredbama. Korisnici su dužni pročitati Uvjete korištenja prilikom svake narudžbe/rezervacije što potvrđuju prihvaćanjem istih. Na svaku narudžbu primjenjuju se Uvjeti korištenja objavljeni na web stranici u trenutku naručivanja usluge čišćenja. Društvo TipTop Private j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti Uvjete korištenja, uz objavu na web stranici.

U slučaju promjene Uvjeta korištenja, odnos sa svakim pojedinačnim Korisnikom se ravna prema uvjetima koji su vrijedili u trenutku nastanka takvog odnosa.

Web servis Tip–Top.hr pruža alat koji povezuje Korisnika web servisa Tip–Top.hr kvalificiranim ili drugim uvježbanim suradnicima (dalje u tekstu: Kooperanti). Web servis Tip-Top.hr je komunikacijska i tehnološka platforma koja povezuje Kooperante s Korisnicima. Web servisom upravlja tvrtka TipTop Private j.d.o.o.. TipTop Private j.d.o.o. nije poslodavac profesionalnim čistačima i ne nudi usluge čišćenja. Tvrtka TipTop Private j.d.o.o. putem web servisa Tip-Top.hr posreduje pri naručivanju usluga čišćenja između Korisnika i Kooperanta. Kooperanti su pravne ili fizičke osobe, profesionalni čistači ili drugi uvježbani suradnici koji obavljaju uslugu čišćenja.

Korisnikom se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja je naručila čišćenje putem web servisa Tip-Top.hr.

Sva komunikacija između Korisnika i web servisa Tip-Top.hr odvijat će se putem maila i telefona.

Rezervacija termina putem web servisa Tip–Top.hr smatra se narudžbom, u skladu sa zakonom. Rezervirani termin nije obvezujući. Ukoliko odabrani termin nije dostupan, web servis Tip-Top.hr će pravovremeno obavijestiti Korisnika i ponuditi alternativni termin.

Uvjeti korištenja web servisa Tip-Top.hr primjenjuju se za svaku rezervaciju/narudžbu putem web servisa Tip-Top.hr.

Nakon rezervacije termina ili slanja narudžbe Korisnik ponovno prihvaća ove Uvjete korištenja web servisa.

Ugovor za uslugu čišćenja je sklopljen u trenutku prihvaćanja i potvrde narudžbe od strane web servisa Tip-Top.hr

Predmet čišćenja

Prostori koji mogu biti obuhvaćeni uslugom čišćenja su: stambeni prostori (kuća /stan), poslovni prostori, apartmani i stubišta.

Vrste usluga čišćenja dijele se na: Tip-Top standardno čišćenje, Tip-Top generalno čišćenje, dodatne usluge, specifične usluge i pakete čišćenja.

Tip-Top standardno čišćenje obuhvaća: brisanje prašine i paučine sa svih vidljivih površina, usisavanje i pranje podova, pospremanje kreveta, mijenjanje posteljine, brisanje ormara izvana, čišćenje radne površine u kuhinji, brisanje kuhinjskih elemenata izvana, brisanje nape izvana, čišćenje sudopera, čišćenje ploče za kuhanje, čišćenje wc školjke/bidea, čišćenje tuš kade/kade, čišćenje umivaonika, brisanje kupaonskih ormarića i ogledala, iznošenje smeća. Tip-Top standardno čišćenje ne podrazumijeva pomicanje namještaja, čišćenje nakon manjih radova i čišćenje radi preseljenja.

Tip-Top generalno čišćenje obavlja se po potrebi bez prethodnog terenskog izvida za stalne Korisnike ili uz prethodni terenski izvid za nove Korisnike. Terenski izvid lokacije je obavezan za nove Korisnike i naplaćuje se prema ponudi. Stanje utvrđeno prilikom terenskog izvida mora biti isto i na dan pružanja usluge Tip-Top generalnog čišćenja, bez bilo kakvih drugih promjena ili dodatnih zahtjeva koji mogu ili bi mogli utjecati na vrijeme ili opseg naručenog čišćenja, a koje je utvrđeno u procjeni prilikom terenskog izvida. Tip-Top generalno čišćenje odnosi se na prostore koji nisu redovno održavni, prostore u kojem su vršeni manji radovi ili prostore koji zahtijevaju temeljito čišćenje radi preseljenja ili drugih razloga. Tip-Top generalno čišćenje podrazumijeva: pranje prozora sa stolarijom i roletama (ako su dostupne), brisanje prašine, uklanjanje paučine, brisanje kuhinjskih i kupaonskih pločica cijelom dužinom zida, brisanje svih ormara i polica, brisanje svih vrata i elemenata stolarije, pranje podova i uklanjanje ostataka boje, čišćenje kuhinje i kuhinjskih elemenata, čišćenje kupaonice i dezinfekcija sanitarija. Tip-Top generalno čišćenje ne podrazumijeva uklanjanje glomaznog otpada i seljenje namještaja, Korisnik usluge odgovoran je omogućiti nesmetan rad, odnosno adekvatno pripremiti prostor za obavljanje usluge čišćenja.

Moguće Dodatne usluge čišćenja su: čišćenje unutrašnjosti hladnjaka, čišćenje unutrašnjosti pećnice, kuhinjskih elemenata, pranje prozora i peglanje.

Specifične usluge uključuju dubinsko čišćenje namještaja i strojno pranje podova.

Paketi čišćenja obuhvaćaju Tip-Top standardno čišćenje, čišćenje unutrašnjosti hladnjaka, čišćenje unutrašnjosti pećnice, čišćenje unutrašnjosti kuhinjskih elemenata, pranje prozora i peglanje. Paketi čišćenja obuhvaćaju broj sati koji su definirani u narudžbi. Paketi se mogu kombinirati od učestalosti termina do vrsta usluga unutar fonda sati koji je određen prema narudžbi. Jedan paket čišćenja može vrijediti za više lokacija, ali lokacije moraju biti unutar istog grada. Tip-Top.hr paketi čišćenja ne uključuju pomicanje teškog namještaja, čišćenje nakon manjih radova, čišćenje radi preseljenja, Tip-Top generalno čišćenje, uklanjanje većeg otpada, seljenje namještaja, visinski radovi, čišćenje fasade, pranje posteljine, dubinsko čišćenje namještaja i strojno pranje podova.

U slučaju potrebe za uslugama koje nisu nabrojane, potreban je pristanak web servisa Tip – Top.hr.

Način izvršenja usluge

Kooperant obavlja posao tj. uslugu čišćenja, a trgovačko društvo TipTop Private j.d.o.o. upravlja web servisom Tip-Top.hr koji je komunikacijska i tehnološka platforma koja povezuje kooperante s korisnicima.

Kooperanti, koje web servis Tip-Top.hr povezuje s Korisnicima, posao obavljaju samostalno. Korisnik je obavezan Kooperantu pružiti svu potrebnu pomoć i informacije vezane uz čišćenje kako bi se naručena usluga obavila bez poteškoća. Korisnik je obavezan Kooperantu omogućiti pristup dogovorenom mjestu čišćenja. Korisnik mora Kooperantu za izvršenje naručene usluge čišćenja pripremiti svu potrebnu opremu i sredstva za čišćenje, a kako je to određeno u narudžbi.

Korisnik se obvezuje da će sve potrebne upute za čišćenje (specifikacija lokacije, dodatne usluge, upute vezane za vrijeme čišćenja, način čišćenja, broj sati i ostale usluge predviđene u poljima za naručivanje usluge preko web servisa Tip-Top.hr) navesti prilikom naručivanja čišćenja.

Kooperant, kojeg je web servis Tip–Top.hr povezao s Korisnikom, po završetku čišćenja ispunjava obrazac obavljenog posla i bilježi sva dodatna zapažanja. Predmetni obrazac potpisuje i Korisnik i Kooperant te se isti dostavlja web servisu Tip-Top.hr.

Zabrana neposrednog dogovaranja čišćenja

Korisnik se obvezuje da neće s Kooperantom sklopiti direktni dogovor o uslugama čišćenja bez posredovanja web servisa Tip-Top.hr. Korisnik i Kooperant će prije početka obavljanja naručene usluge čišćenja potpisati izjavu kojom potvrđuju da Korisnik i Kooperant neće direktno dogovarati poslove čišćenja već isključivo uz posredstveo web servisa Tip-Top.hr. Korisnik i Kooperant odgovaraju za svu štetu nanesenu web servisu Tip-Top.hr za kršenje ove odredbe.

Narudžba usluge

Korisnik je obavezan za svaku narudžbu usluge čišćenja ispuniti online obrazac koji mora biti točan i potpun te sadržavati podatke o mjestu čišćenja, odnosno lokacije na kojoj će usluga biti obavljena (uključujući i kvadraturu nekretnine koja će biti predmet čišćenja), željeni termin te eventualno opseg dodatnih usluga čišćenja. Provjera dostupnosti odabranog termina vrši se nakon primitka potvrde o uplati narudžbe. Ukoliko odabrani termin nije dostupan, web servis Tip-Top.hr i Korisnik usuglašuju se oko odabira novog termina.

Po primitku narudžbe za čišćenje, Korisnik je dužan provjeriti točnost navedenih podataka i obavijestiti web servis Tip-Top.hr ukoliko su informacije nepotpune ili netočne. Korisnik je odgovoran za pružanje točnih i relevantnih informacija koje utječu na provedbu usluge čišćenja, a odnose se na vrijeme naznačeno u narudžbi zatraženo za odabranu uslugu čišćenja, kvadraturu prostora, realno stanje čistoće prostora i eventulne specifičnosti koje mogu utjecati na provedbu usluge čišćenja.

Korisnik plaća uslugu nakon narudžbe (virmanom), a na e-mail adresu dobiva račun.

Plaćanje se vrši prema izračunu generiranom kroz aplikaciju web servisa Tip-Top.hr.

Kooperant kojeg web servis Tip-Top.hr uputi za obavljanje čišćenja zadržava pravo odbiti dodatan opseg posla koji nije predviđen narudžbom, ako se zbog toga ne bi mogao držati planiranih rokova.

Otkazivanje narudžbe

Korisnik ima mogućnost otkazivanja svoje narudžbe čišćenja najkasnije 2 (dva) dana prije dogovorenog termina čišćenja.

Korisnik može otkazati uslugu čišćenja u potvrdnoj e-poruci ili pisano na e-mail adresu upit@tip-top.hr. Korisnik dobiva na svoju e-mail adresu potvrdu da je narudžba otkazana.

U slučaju da Korisnik pravovremeno obavijesti web servis Tip-Top.hr o otkazivanju usluge, web servis Tip-Top.hr će u tom slučaju predložiti slobodne termine za istovjetnu uslugu u sljedećih 15 (petnaest) dana od propuštenog/otkazanog termina čišćenja.

U slučaju da Korisnik ne obavijesti pravovremeno web servis Tip-Top.hr o otkazivanju usluge ili ne omogući Kooperantu pristup prostoru u zakazanom terminu, Korisnik usluge nema pravo tražiti povrat novca za uplaćenu uslugu. Web servis Tip-Top.hr će u tom slučaju predložiti slobodne termine za istovjetnu uslugu u sljedećih 30 (trideset) dana od propuštenog/otkazanog termina čišćenja.

U slučaju da u naručenom terminu nije moguće izvesti čišćenje, Korisnik i web servis Tip-Top.hr će se usuglasiti oko alternativnog termina, a o čemu Kupac na svoju e-mail adresu dobiva potvrdu da je nova narudžba o promijenjenom terminu čišćenja zaprimljena.

Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Korisnik nema pravo jednostrano raskinuti ugovor o dogovorenomo čišćenju unutar 2 (dva) radna dana prije dogovorenog termina za čišćenje.

Ukoliko Korisnik otkaže narudžbu nakon gore propisanog roka, ne otkaže narudžbu ili ne pusti Kooperanta u prostor za koji je dogovoreno čišćenje, nema osnove za povrat uplaćenih sredstava ili naknade štete po bilo kojoj osnovi.

Promjena narudžbe

Korisnik može mijenjati pojedinosti svoje narudžbe u potvrdnoj e-poruci ili pisano na e-mail adresu upit@tip-top.hr, najkasnije dva radna dana prije dogovorenog termina, o čemu dobiva potvrdu na mail.

Naknadne promjene nisu moguće.

Cijene

Sve cijene na web servisu Tip-Top.hr izražene su u kunama i to sa svim uključenim porezima.

Uz redovne cijene usluga, Tip-Top.hr pridružuje pravo akcijskih cijena koje vrijede za korisnike tijekom akcijske kampanje.

Važeće cijene su cijene naznačene u trenutku narudžbe ili one cijene koje su bile na snazi u vrijeme kada je web servis Tip-Top.hr zaprimio narudžbu.

Plaćanje usluge čišćenja

Korisnik vrši plaćanje avansno prilikom plaćanja općom uplatnicom.

Plaćanje na web servisu Tip–Top.hr moguće je izvršiti preko opće uplatnice/internet bankarstva.

Narudžba se realizira tek kada web servis Tip-Top.hr, odnosno TipTop Private j.d.o.o. zaprimi potvrdu o uplati narudžbe. Potvrde o uplati preko internet bankarstva/opće uplatnice moraju biti zaprimljene najkasnije dva radna dana prije početka čišćenja, inače se čišćenje otkazuje.

Uplate preko internet bankarstva/opće uplatnice moraju biti zaprimljene najkasnije dva radna dana prije početka čišćenja, inače se čišćenje otkazuje.

Web servis Tip–Top.hr pruža sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpuno sigurnu kupovinu. Prijenos osjetljivih osobnih i transakcijskih podataka na web stranici se odvijaju u sigurnom načinu rada pomoću SSL protokola (SecureSocketsLayer). Podatci se kodiraju i prenose zakupljeni server u zaštićenom obliku. Ovaj sustav također sprječava da bilo tko presretne osobne i transakcijske podatke koje Korisnik šalje na web stranicu.

Korisnik je dužan provjeriti točnost podataka na računu i eventualne žalbe podnijeti u zakonom propisanom roku. Kasnije primjedbe na račun se neće uzimati u obzir.

Odgovornost Korisnika usluge

Korisnik je odgovoran za davanje netočnih, lažnih, nepotpunih ili neaktualiziranih podataka na web stranicama web servisa Tip-Top.hr

Korisnik dužan pravovremeno podnositi prigovore ili žalbe na izvršene usluge čišćenja, odnosno na ispostavljeni račun.

Korisnik je odgovoran za nabavljanje opreme za čišćenje navedene na web stranici, u ponudi i narudžbi, u trenutku rezervacijskog postupka. Ukoliko Korisnik ne pripremi svu potrebnu opremu navedenu u ponudi, Korisnik nema pravo na reklamacije.

Korisnik je dužan odmah, ali najkasnije u roku od 24 sata nakon završetka čišćenja, obavijestiti web servis Tip-Top.hr o eventualnim nedostatcima i nepravilnostima.

Korisnik je odgovoran za nadzor Kooperanta tijekom čišćenja. Web servis Tip-Top.hr ne prihvaća nikakvu odgovornost ili pritužbe na eventualnu štetu ili propuste nastale uslijed obavljanja posla čišćenja od strane Kooperanta bez nadzora Korisnika

Korisnik izjavljuje da je upućen da je web servis Tip-Top.hr isključivo komunikacijska i tehnološka platforma koja osigurava posredstvo pri rezervaciji usluge čišćenja i da sve usluge obavljaju kooperanti te da Tip-Top.hr ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve usluge čišćenja ili bilo kakva djela ili propuste kooperanata.

Reklamacije

Sve reklamacije za Tip-Top standardno čišćenje zaprima administrativni odjel web servisa Tip-Top.

Korisnik prigovor na obavljenu uslugu čišćenja mora podnijeti najkasnije u roku 24 sata od obavljenog čišćenja pisanim putem na e-mail adresu upit@tip-top.hr i to radnim danom od 9:00 do 17:00 sati te priložiti dokaze za navedene tvrdnje.

Isključiva je odgovornost Kooperanta za sve nedostatke i eventualnu štetu koja je nastala Korisniku usluge čišćenja za sve usluge čišćenja.

Neće se prihvatiti reklamacije na čišćenje ukoliko Korisnik nije prisutan na lokaciji čišćenja pri završetku čišćenja.

U slučaju reklamacije utvrdit će se je li predmet reklamacija na obavljenu usluga čišćenja ili na nedovoljan broj naručenih sati čišćenja za naručenu uslugu čišćenja. U slučaju premalog broja naručenih sati, odgovornost je u cijelosti na Korisniku usluge U slučaju prigovora na uslugu obavljenog čišćenja, Kooperant koji je obavio predmetno čišćenje dužan je o svom trošku (bez zaračunavanja predmetne usluge čišćenja koristniku i web servisu Tip-Top.hr) u sljedećih 15 (petnaest) dana obaviti ponovno čišćenje i ispraviti utvrđene propuste.

U slučaju kada se na prijedlog Korisnika ključevi Kooperantu predaju posrednim putem te se Korisnik ne nalazi na lokaciji čišćenja niti prilikom dolaska ili prilikom završetka usluge čišćenja, web servis Tip-Top.hr ne odgovara niti Korisniku niti Kooperantu za bilo kakav nedostatak ili štetu nastalu prilikom obavljanja usluge čišćenja, za propuste prilikom obavljenog čišćenja, za štetu zbog vremenskog trajanja čišćenja, kao i za bilo koji drugi nedostatak ili drugu štetu (oštećeni predmeti, nestali predmeti i sl.) te se neće se prihvatiti prigovori Korisnika na uslugu čišćenja, na propuste prilikom obavljenog čišćenja, na vremensko trajanje čišćenja, kao i na bilo koju drugu štetu (oštećeni predmeti, nestali predmeti i sl.) i/ili naknadu štete po bilo kojoj osnovi.

Web servis Tip-Top.hr je posrednik u komunikaciji između Korisnika i Kooperanata. U slučaju reklamacije, web servis Tip-Top.hr će primiti pisani prigovor i isti proslijediti Kooperantu najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana. Kooperant je odgovoran za rješavanje prigovora i svaku daljnju komunikaciju s Korisnikom kao i za eventualnu štetu nastalu Korisniku propustom Kooperanta.

Web servis Tip-Top.hr posluje u skladu s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv.

Reklamaciju na učinjenu štetu priznat će se samo u slučaju kada je dokazano da šteta nije bila prisutna prije početka čišćenja i da je predmetnu štetu napravio Kooperant koji je obavljao naručenu uslugu čišćenja.

Viša sila

Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge čišćenja u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Nastanak više sile izuzima web servis Tip-Top.hr obveza prema ovim Uvjetima korištenja, a Kooperante od ispunjenja obveze za vrijeme trajanja više sile te ne postoji odgovornost web servisa Tip-Top.hr i Kooperanta za naknadu bilo kakve štete zbog nepoštivanja obveza iz ovih Uvjeta.

Mjerodavno pravo i mogući sporovi

U slučaju spora strane će ga pokušati riješiti dogovorom.

Na odnos između web servisa Tip –Top.hr i Korisnika prijemjenjuju se zakoni Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Zadnja izmjena: 31.10.2019.

Važne informacije za nove korisnike